Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

Ζητήστε από την ΑΕΠΙ τις συμβάσεις για τους καλλιτέχνες, που λέει, ότι αντιπροσωπεύει.

"Σήμερα λάβαμε το παρακάτω κείμενο από την ΑΕΠΙ, με το οποίο μας ζητάει συμμορφωθούμε με τον νόμο 2121/1993, επειδή το metalzone.gr λειτουργεί διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό.
Το ενδιαφέρον δεν είναι ότι απαιτεί η ΑΕΠΙ να «συνεργαστούμε», αλλά το ότι πρέπει να παραθέσει όπως ζητάμε, έγγραφη βεβαίωση από τους καλλιτέχνες που...μας αφορούν, για την παραχώρηση στην διαχείριση των πνευματικών τους δικαιωμάτων στην Ελλάδα.
Με την ευκαιρία λόγω του ότι είμαι εργαζόμενος στον δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό Ηρακλείου Αττ. 94FM, καλώ την ΑΕΠΙ, να καταθέσει και τα playlist που έχει λάβει από τον ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος πρόσφατε κατέβαλε το ποσό των 5.000 ευρώ περίπου για το προηγούμενο έτος. Φαντάζομαι ότι τα playlist είναι αυτά που καθορίζουν για το πώς θα διαμοιραστεί το ποσό, και σε ποιους καλλιτέχνες.
Επειδή δεν έχει λάβει κάποιο playlist, από τον 94FM παρόλα αυτά πληρώθηκε αυτά που απαιτούσε, θα ήθελα κάποιος εκπρόσωπος της εταιρίας να μας πει, που και σε ποιους καλλιτέχνες θα μοιραστεί το ποσό.
Ο Νόμος περί Πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων 2121/1993 αναφέρει:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 55 Αρμοδιότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης
1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) να καταρτίζουν συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων, καθώς και για την οφειλόμενη αμοιβή. β) να εξασφαλίζουν στους δημιουργούς ποσοστιαία αμοιβή κατά τα οριζόμενα στ άρθρο 32 παρ. 1 του παρόντος νόμου. γ) να εισπράττουν την αμοιβή που προβλέπεται από το άρθρο 18 παρ. 3 του παρόντος νόμου και να κατανέμουν μεταξύ των δημιουργών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΕΠΙ
Προς: το Ραδιοφωνικό Σταθμό Metalzone

Αγαπητέ κύριε,
Σε απάντηση του από 29/1/09 e-mail σας , θα θέλαμε να αναφέρουμε τα κάτωθι:

1. Οπως σας ενημερώσαμε και με την απ? 28/1/09 επιστολή μας, για τη νόμιμη
χρήση προστατευόμενης μουσικής στο διαδίκτυο και εν προκειμένω, στο πλαίσιο του webradio που έχετε δημιουργήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση "www.metalzone.gr ", απαιτείται εκ του νόμου η προηγούμενη έγγραφη άδεια των δημιουργών- δικαιούχων των δικαιωμάτων τους.

Η παλαιότητα των εκτελέσεων και το είδος της μουσικής ( "underground", pop, δημοτική, κλπ) δεν αναιρούν την εν λόγω υποχρέωσή σας, εφόσον πρόκειται γι μουσικά έργα "προστατευόμενα ", των οποίων, δηλαδή η διάρκεια προστασίας δεν έχει λήξει καθώς δεν έχουν παρέλθει τα 70 έτη απο το θάνατο του τελευταίου (συν) δημιουργού κατά τα προβλεπόμενα στον Ν. 2121/1993.

2. Στη συγκεκριμένη περίπτωση , μέρος του περιεχομένου του site σας αφορά στην παρουσίαση στο κοινό / δημόσια εκτέλεση / μετάδοση ενός μουσικού προγράμματος σε συνεχή ροή, με μουσικά έργα προστατευόμενα και εκπροσωπούμενα απο την εταιρεία μας.

Για τη νόμιμη, όμως, εγγραφή ( uploading) των μουσικών έργων των συνθετών -στιχουργών- δικαιούχων / μελών μας, στην κεντρική μνήμη του διακομιστή (server) και παρουσίαση αυτών στο κοινό με την μέθοδο streaming (ροής), απαιτείται να λάβετε την έγγραφη άδεια της εταιρείας μας. Τούτο δε, ανεξαρτήτως από την : α) τοποθεσία του server σας (εντός ή εκτός Ελλάδος) και β) ύπαρξη ή μη εσόδων από τη λειτουργία και διαχείριση του site σας.

Στην περίπτωση ,βεβαίως που δεν έχετε έσοδα ( όπως από διαφημίσεις χορηγίες, συνδρομές κλπ), οφείλετε ως αμοιβή ένα ελάχιστο ποσόν μηνιαίως.

Περαιτέρω, βασική σας υποχρέωση είναι η αποστολή καταλόγου ( playlist) των μουσικών έργων που εγγράφετε στον server και ακούγονται απο τους χρήστες του site, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ορθότητα της εκ μέρους μας διανομής εν συνεχεία των εισπραττομένων δικαιωμάτων.

3. Διευκρινίζουμε και πάλι ότι η άδεια που χορηγεί η ΑΕΠΙ αφορά αποκλειστικά και μόνο στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των συνθετών / στιχουργών / λοιπών δικαιούχων - μελών μας επί των έργων τους, με τη ρητή επίφυλαξη του ηθικού τους δικαιώματος και όχι σε συγγενικά ή άλλα δικαιώματα ( π.χ, παραγωγών ηχογραφημάτων, ερμηνευτών, εκτελεστών), στα οποία εσείς εσφαλμένως αναφέρεστε .

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για την επίλυση οιασδήποτε άλλης απορίας σας επί του θέματος, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τη νόμιμη χρήση του ρεπερτορίου μας στο παραπάνω webradio υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση χορήγησης της αδείας μας.

Αναμένοντας άμεσα τη θετική σας ανταπόκριση ,
Δημήτρης Αλευράς Βάνα Πέτρου
Διεύθυνση Τμήματος Νέων Μέσων Νομική ΣύμβουλοςΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ metalzone.gr
Σε συνέχεια του μηνύματος σχετικά με τις απαιτήσεις σας που αφορούν την λειτουργία του Internet ραδιοφώνου στην ιστοσελίδα www.metalzone.gr, Σας παρακαλούμε να μας παραθέσετε τις μεταβιβάσεις ή τα πληρεξούσια για τα δικαιώματα των παρακάτω συγκροτημάτων:

Metallica, Manowar, Iron Maiden, Motorhead, Judas Priest, Saxon, Y. Malmsteen, DIO, Black Sabbath, Rage, Blind Guardian, Anthrax, Annihilator, Twisted Sister, Helloween, Krokus.

Αυτά είναι μερικά από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα που μεταδίδονται από το internet ραδιόφωνο του metalzone.gr.

Σύμφωνα με τα παρακάτω αποσπάσματα, είσαστε υποχρεωμένοι εφόσον εμφανίζεστε ως διαχειριστές των δικαιωμάτων συγκροτημάτων της Heavy Metal μουσικής που μεταδίδει αποκλειστικά το Internet ραδιόφωνο του metalzone.gr, να μας επιδείξετε τα ανάλογα παραστατικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 54 Ανάθεση διαχείρισης

3. Η ανάθεση μπορεί να γίνεται είτε με μεταβίβαση του δικαιώματος ή των σχετικών εξουσιών προς το σκοπό της διαχείρισης ή της προστασίας είτε με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας. Η ανάθεση γίνεται εγγράφως και κάθε φορά για ορισμένο χρόνο που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρία χρόνια. Η ανάθεση αφορά όλα τα έργα του δημιουργού που είναι κατάλληλα για την εκμετάλλευση με την εξουσία στην οποία αναφέρεται η ανάθεση ή ορισμένα από αυτά. Σε περίπτωση αμφιβολίας τεκμαίρεται ότι η ανάθεση αφορά όλα τα έργα, συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών έργων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία χρόνια.Άρθρο 55 Αρμοδιότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης

2. Τεκμαίρεται ότι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης ή προστασίας όλων των έργων ή όλων των πνευματικών δημιουργών για τα οποία δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν μεταβιβασθεί σ' αυτούς οι σχετικές εξουσίες ή ότι καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή προστασίας μπορούν να ενεργούν πάντα, δικαστικώς ή εξωδίκως, στο δικό τους όνομα είτε η αρμοδιότητα τους στηρίζεται σε μεταβίβαση της εξουσίας είτε στηρίζεται σε πληρεξουσιότητα, νομιμοποιούνται δε πάντως στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων του δημιουργού που έχουν μεταβιβαστεί σε αυτούς ή που καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα.

Σας αναφέρω ότι με την σειρά μου θα ενημερώσω τα παραπάνω συγκροτήματα, σχετικά με την παρέμβαση σας."

9 σχόλια:

Unknown είπε...

ο "μπαμπάς" Φοιβος.....και η εταιρία Νταβέληδων....έχει επιδοθεί σε ένα πλιάτσικο άνευ προηγουμένου.....
Αν τα "ποσοστά" μοιράζονταν ...στους καλλιτέχνες ή στους δημιουργούς τηρουμένων των αναλογιών... θα ήταν ένας σοβαρό επιχείρημα ύπαρξης της εταιρίας που μόνον σκοπό έχει την ….."επένδυση" για ημετέρους μεγαλοτραγουδιστές...και μεγαλοδημιουργούς...με την κάλυψη των πρωτοκλασάτων στελεχών των δύο μεγάλων κομμάτων

Ανώνυμος είπε...

Όντως, κάτι πρέπει να γίνει,γιατί το έχουν παραξηλώσει. ΤΟ χει΄τοτετο όλων είναι ότι (άκουσπν-άκουσον) ο Δ¨ημος Αθηναίων λειτουργεί ΕΠΙΣΙΜΑ ως εισπρακτικός φορέας της ΑΕΠΙ ζητώντας την απόδειξησ πληρωμής για να εκδώσει άδεια λειτουργίας καταστήματος...
Καλά κάνετε και προβάλλετε το θέμα, πρέπει οι φωνές σιγά-σιγά να πολλαπλασιαστούν και να ακουστούν δυνατά!

Ανώνυμος είπε...

Φίλοι του Metalzone.gr καλησπέρα,

Παιδιά ορθά κάνετε και απαιτείται τα αυτονόητα, παρόλα αυτά έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο η δικιά μας ΑΕΠΙ να παίρνει πληρεξούσιο από την ΑΕΠΙ π.χ. της Αμερικής που εκεί οι Metallica έχουνε δώσει το πληρεξούσιο τους για την προστασία των πνευματικών τους δημιουργιών;

Απλά μια σκέψη...

Ανώνυμος είπε...

MIPOS THA PREPEI NA ASXOLITHEI TO SDOE ME TOYS KYRIOYS ?

Ανώνυμος είπε...

metalzone.gr de mas eipes pws th glutoses an plhrwses dikaiomata telika ... ti egine?

Ανώνυμος είπε...

a kai kati allo efoson oi server mas einai sto e3oteriko oi selides mas to idio mhpws na skeutoume ligo sobara na broume mia allh europaikh xwra ths opoias ta "pneumatika dikaiomata" na einai pio ftina? ...

San eurwpaioi polites exoume dikaioma na to kanoume se opoiadhpote xwra...

Filika Giannis allos ena aparadektos radiopeiraths ;)

Ανώνυμος είπε...

Τελικά τι έχει γίνει μ' αυτή την υπόθεση ?
Έχει τελειώσει,κι αν ναι υπέρ ποιού?

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ είπε...

re alani dose mas mia apantisi gia to ti meli geneste mexri stigmis... giati ta katharmata mou klisane ton piratiko..... xaxxax

Kostas Kyriakakis είπε...

To κείμενο αναρτήθηκε το 2009, το τι ακριβώς ήταν και είναι η ΑΕΠΙ θα το έχετε μάθει.
Σχετικά με το Ραδιόφωνο του metalzone.gr, μου είχαν στείλει εξώδικο, δεν έδωσα σημασία, και δε με ενόχλησαν εκ νέου. Σε ότι αφορά την υπόθεση τελικά μετά από μία σειρά δικών τιμωρήθηκα με 1 χρόνο με αναστολή και 600 ευρώ πρόστιμο... για μένα το σημαντικό είναι ότι η ΑΕΠΙ δεν πήρε μία, σε ότι αφορά τα έξοδα που είχα και μετά από το ξεσκέπασμα της εταιρίας πρόκειται να κάνω αγωγή και να ζητήσω όλα τα έξοδα και ηθική βλάβη.

Νομίζω πως εφόσον ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο λειτουργεί χωρίς διαφημίσεις δεν μπορεί να απαιτεί η ΑΕΠΙ και όποια ΑΕΠΙ χρήματα για δήθεν πνευματικά δικαιώματα.
Έχω το ιντερνετ ραδιόφωνο απο το 2007, μετά από 10 χρόνια λειτουργίας ο αριθμός των ακροατών μπορεί να έχει αυξηθεί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει εμπορικά.

αυτό μπορεί να πιστοποιηθεί από τις αναλύσεις του streaming server για το πόσοι ακούνε το ιντερνετ ραδιόφωνο.